Blog

Kantor internetowy - wymiana walut online

Internet zmienił funkcjonowanie wielu branż dzięki możliwości dokonywania szybkich transakcji bez konieczności wychodzenia z domu. Tak samo stało się z branżą wymiany walut. Powoli kantory stacjonarne zaczęły oferować swoje e-usługi, przez co wymiana walut stała się bezpieczniejsza, tańsza oraz szybsza. Po wprowadzeniu na rynek kantorów internetowych możemy wymieniać walutę z każdego miejsca na świecie bez pośredników, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne. Oszczędzamy nasz czas i pieniądze a do dokonania transakcji potrzebujemy jedynie połączenia z Internetem. Zyskujemy darmowe przelewy do banków, w których kantor ma konta, tańszą wymianę walut po lepszych kursach niż w kantorach stacjonarnych oraz szybką i wygodną wpłatę. Ponad to przy wymianie dużych kwot niektóre kantory internetowe dają nam dodatkową możliwość negocjowania kursu wymiany.

czytaj więcej >> Korona czeska CZK

Korona czeska jest najmłodszą walutą na kontynencie europejskim, ponieważ została wprowadzona do obiegu dopiero w 1993 roku. Określana jest przy pomocy skrótu „CZK” według ISO 4217. Monety mają nominały: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč oraz banknoty 200Kč ,500Kč, 1000Kč , 2000Kč, 5000Kč, gdzie 1 korona = 100 halerzy. W 2003 roku Czeski Bank Narodowy wycofał monety o nominale 10Kč, 20Kč i 50Kč oraz banknot 20Kč, ponieważ nie zdecydowano się na denominację waluty.

Za panowania Habsburgów wprowadzono koronę austro-węgierską i do obiegu weszły korony i halerze. Po rozpadzie Austro-Węgier wprowadzono koronę czechosłowacką jednak po zajęciu Czech przez nazistów Czechy przyjęły walutę III Rzeszy -Reichsmarkę. Po rozpadzie III Rzeszy ponownie wprowadzono koronę czechosłowacką, która była w użyciu do 1953 roku kiedy to przeprowadzono reformę monetarną i wprowadzono tzw. „trzecią koronę”.

czytaj więcej >> Czeskie banki

Po rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 rok na mocy konstytucji Czech powstał Czeski Bank Narodowy - Česká národní banka, ČNB, którego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. Do głównych zadań Czeskiego Banku Narodowego należą również: emisja pieniądza oraz kontrola jego podaży, prowadzenie polityki pieniężnej, utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji, nadzór i kontrola systemu finansowego, administrowanie rezerwami.

Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka, ČNB) jest całkowicie niezależny od parlamentu, rządu, prezydenta, organów administracji państwowej oraz instytucji UE.

czytaj więcej >> Polski i czeski Cieszyn

Cieszyn jest jednym z najstarszych miast Śląska. Historia miasta sięga IX wieku, kiedy to na terenie obecnego Cieszyna spotkali się trzej bracia Bolek, Leszek oraz Cieszko i założyli osadę. Cieszyn, jako miasto, powstał jednak wiek później kiedy w 1290 roku uzyskał prawa miejskie i stał się stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego.

Jak każde miasto Cieszyn posiada swoją bogatą w zloty i upadki historię. Kiedy Mieszko został księciem cieszyńskim i rozpoczął proces przebudowy grodu na zamek Cieszyn zaczął się prężnie rozbudowywać, powstał kościół parafialny oraz pierwsza szkoła. Największy rozwój miasta przypadł na lata panowania księcia Przemysława I Noszaka, który nadał Cieszynowi nowe prawa miejskie na wzór Wrocławia. Powołano pierwszy urząd burmistrza, radę miejską oraz wybudowano ratusz ( dzisiejszy Stary Targ). W XV wieku Cieszyn otoczono murami i powołano Sąd Ziemski. Dzięki tak szybkiemu rozwojowi Cieszyn uplasował się w czołówce najbardziej istotnych miast Śląska.

czytaj więcej >>
© 2016 eKantorFunt.pl All rights reserved.
zamknij