Czeskie banki

Po rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 rok na mocy konstytucji Czech powstał Czeski Bank Narodowy - Česká národní banka, ČNB, którego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. Do głównych zadań Czeskiego Banku Narodowego należą również: emisja pieniądza oraz kontrola jego podaży, prowadzenie polityki pieniężnej, utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji, nadzór i kontrola systemu finansowego, administrowanie rezerwami.

Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka, ČNB) jest całkowicie niezależny od parlamentu, rządu, prezydenta, organów administracji państwowej oraz instytucji UE.

Bank centralny pełni nadzór nad bankami, instytucjami finansowymi oraz firmami inwestycyjnymi. Centralny Bank Narodowy jako jedyny może emitować czeskie banknoty i monety. Może wymienić co pięć lat pieniądze na nowe, niszczy zużyte banknoty i monety oraz przechowuje pieniądze jeszcze niewprowadzone w obieg.

Czeski system bankowy oprócz Narodowego Banku Czech, który jest baniem centralnym, składa się również z banków komercyjnych uniwersalnych i specjalistycznych.

Do największych banków Czech o aktywach powyżej 500 mld CZK należą:

 • Česka spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Česka spořitelna czyli Czeska Kasa Oszczędnościowa stanowi część austyjackiej grupy Erste Bank i jest największym bankiem komercyjnym w Czechach.

Československá obchodní banka czyli Czechosłowacki Bank Handlowy jest własnością belgijskiego KBC Bank. ČSOB została założona w 1964 roku w byłej Czechosłowacj i jako jedyny bank świadczył usługi dla handlu zagranicznego oraz finansował operacje walutowe. Po 1989 r. ČSOB rozszerzył swoją działalność o usługi dla przedsiębiorców i osób fizycznych.

ČSOB prowadzi 280 oddziałów własnej marki oraz 3300 oddziałów czeskiej firmy pocztowej pod nazwą Poštovní spořitelna.

Komerční banka ( Bank Komercyjny) został założony w 1990 roku w wyniku podziału Státní banka československá na terytorium Republiki Czeskiej.

W 1992 roku bank stał się spółką akcyjną, którego głównymi akcjonariuszami stał się Narodowy Fundusz Nieruchomości Republiki Czeskiej oraz Narodowy Fundusz Nieruchomości Republiki Słowackiej. Właścicielem banku jest francuska grupa Société Générale;

Komerční banka a.s. oraz Československá obchodní banka a.s. znajduje się w ofercie naszego kantoru internetowego ekantorfunt.pl. Dzięki temu możemy zagwarantować brak opłat za przelewy w euro i koronach czeskich na konta w innych bankach znajdujących się na terenie Republiki Czeskiej.


Polskie firmy jak i osoby prywatne często korzystają z usług bankowych Czech. Dzięki bliskości geograficznej z Czechami wymiana handlowa z naszymi sąsiadami bardzo szybko się rozwija, co powoduje , że wielu naszych rodaków szuka tanich i szybkich przelewów do Czech związanych nie tylko z turystyką i zakupami ale również handlem.

Polska i Czechy nie przeszły co prawda na walutę Euro ale są już członkami Jednolitego Obszaru Płatności w Euro SEPA, dzięki czemu klienci polskich banków mogą przesyłać szybkie przelewy europejskie na teren Czech. Takie przelewy realizowane są w następnym dniu roboczym. Wpłaty na Czeskie konta są jednak obarczone opłatą, która jest zróżnicowana w zależności od tego do jakiego banku wysyłamy przelew. Wiele banków oferuje przeliczenie złotówki na korony po mało korzystnym kursie. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z usług kantoru internetowego ekantorfunt.pl, gdzie możemy liczyć na darmowe przelewy do polskich i czeskich banków oraz bardzo korzystny kurs wymiany.

<< Blog

Jak działa kantor internetowy ?

 • 01
 • Jak działa kantor internetowy - Zarejestruj się
 • Zarejestruj się
 • 02
 • Jak działa kantor internetowy - Wyślij przelew
 • Wyślij przelew
 • 03
 • Jak działa kantor internetowy - Transakcja
 • Transakcja
 • 04
 • Jak działa kantor internetowy - Otrzymasz przelew
 • Otrzymasz przelew
© 2016 eKantorFunt.pl All rights reserved.
zamknij