Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 OBECNÉ INFORMACE

Internetová směnárna eKantorFunt je nový způsob směny měn na internetu. Internetovou směnárnu provozuje kamenná směnárna Kantor Funt Żaneta Staros, se sídlem Katowicka 59, 43 400 Cieszyn (Polsko), působící na základě zápisu do rejstříku směnáren číslo 5415/2007, vedeného Polskou národní bankou, a do obchodního rejstříku č. 10137/07, IČO 072792982, DIČ PL5581864034.
Tyto obchodní podmínky upravují pravidla používání a provozu portálu eKantorFunt.pl.
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti registrovaných uživatelů portálu a povinnosti a odpovědnost správce portálu.


§ 2 DEFINICE


Správce – směnárna Kantor Funt Żaneta Staros, Katowicka 59, 43 400 Cieszyn (Polsko).

eKantorFunt.pl – internetová směnárna, kterou na adrese www.eKantorFunt.pl provozuje správce, umožňuje provádět výměnu cizí měny online.

Uživatel – subjekt, který splňuje podmínky uvedené v obchodních podmínkách, registroval se na portále eKantorFunt.pl a má platný zákaznický účet.

Uživatelský panel – část portálu eKantorFunt.pl přístupná uživateli po přihlášení. Umožňuje zadávat příkaz výměny cizí měny a správu uživatelské peněženky.

Zákon o opatřeních proti praní špinavých peněz – zákon z 16. listopadu 2000, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Dz. U. 2003/153 pol. 1505 ve znění pozdějších předpisů.

Devizový zákon – zákon z 27. července 2002, devizový zákon, Dz. U. 2002/141 pol. 1178 ve znění pozdějších předpisů.
Registrace – založení uživatelského účtu na portále eKantorFunt.pl.


§ 3 OBECNÉ PODMÍNKY

SLUŽBY NABÍZENÉ NA PORTÁLE eKantorFunt.pl
Správce umožňuje na portále eKantorFunt.pl výměnu cizí měny.

eKantorFunt.pl je internetová směnárna na adrese www.eKantorFunt.pl, kterou provozuje správce a která umožňuje výměnu cizí měny online.

Služby portálu eKantorFunt.pl jsou určeny výhradně pro uživatele portálu.

Z legislativních důvodů (vzhledem k devizovému zákonu a zákonu o opatřeních proti praní špinavých peněz) uživatel nemůže portál eKantorFunt.pl využívat anonymně. Uživatel by měl využívat zařízení a software, které splňují následující minimální požadavky: počítač se síťovou kartou s přístupem na internet; operační systém Windows 7, XP, Vista, Mac OS nebo Linux s grafickým rozhraním; standardní webový prohlížeč s podporou SSL certifikátů, aplikace JavaScript a souborů cookies; připojení na internet.

K registraci je nezbytné mít aktivní e-mailovou adresu.


REGISTRACE UŽIVATELE


Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá se správcem po dokončení registrace, po seznámení a vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami a po zadání příkazu nákupu nebo prodeje cizí měny.

K registraci uživatele je nutné provést následující povinné kroky:

 • zadat e-mail, který bude uživatel používat k přihlášení do uživatelského panelu eKantorFunt.pl a který bude eKantorFunt.pl používat pro komunikaci s uživatelem;
 • seznámit se a vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami;
 • vyplnit do registračního formuláře platné údaje odpovídající realitě;
 • zadat heslo pro přihlášení do portálu.

 

DAŇOVÉ DOKLADY

Správce se zavazuje uživateli vystavovat daňové doklady o nákupu cizí měny pro každou transakci provedenou na portále eKantorFunt.pl.

Daňové doklady, o kterých je řeč v bodě 3.1., se budou uživateli dodávat v elektronické podobě v zákaznickém panelu.

Na žádost uživatele se budou účtenky odesílat poštou na adresu, kterou uvedl při registraci (za poplatek 5 PLN).

MĚNOVÝ KURZ

Aktuální měnové kurzy, na jejichž základě lze objednávat nákup a prodej, se nacházejí na elektronickém kurzovním lístku na portále eKantorFunt.pl.
Měnové kurzy na portále eKantorFunt.pl se generují automaticky každých 15 vteřin, na základě forexového trhu.
Ceny na elektronickém kurzovním lístku jsou platné pro všechny prováděné transakce a žádná další ujednání se neprovádějí.


VÝMĚNA CIZÍ MĚNY PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU eKantorFunt.pl


Online směnárna eKantorFunt.pl poskytuje služby v oblasti výměny následujících měn: CZK, EUR, USD, PLN, GBP a CHF prostřednictvím bankovních účtů.

Výměna cizí měny se provádí vždy proti PLN. Existuje možnost vyměnit několik měn v rámci jedné platby.

Elektronický nákup a prodej cizích měn je dostupný pouze pro registrované uživatele portálu eKantorFunt.pl, kteří uvedli pravdivé osobní údaje a chtějí provést zadanou dispozici nákupu nebo prodeje cizí měny.

Správně uvedenými bankovními údaji dle bodu 5.3. se rozumí čísla alespoň 2 bankovních účtů, jejichž vlastníkem je uživatel, s nastavenou měnou a zemí u každého účtu. Výměna je možná po nastavení alespoň jednoho účtu v měně PLN a jednoho účtu v cizí měně. Jedno číslo účtu lze přiřadit pouze jednomu uživateli.

Uživatel zadává příkazy směny a správce příkazy dostává pouze prostřednictvím portálu eKantorFunt.pl.
Správce nakupuje a prodává cizí měny pouze v pracovní dny v době činnosti portálu eKantorFunt.pl, a to od 9.00 do 16.30.
Příkaz dobití nebo výběru prostředků z peněženky lze zadat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Vklady a výběry z peněženky provedené mimo pracovní dobu směnárny budou správcem ověřeny a schváleny následující pracovní den.

Hodnota směňované částky je prakticky neomezená. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti a údajů o společnosti v sídle směnárny nebo zaslání skenů e-mailem (na základě zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz).

Nepředloží-li uživatel doklady potvrzující jeho osobní údaje a identifikační údaje společnosti, denní hodnota transakcí nesmí přesahovat 15 000 eur podle kurzu Polské národní banky platného ke dni transakce.

Provedení transakce je možné po přihlášení do portálu eKantorFunt.pl, po vložení prostředků na bankovní účet uvedený portálem a zvolení požadované měny.

Transakce provedené na portále eKantorFunt.pl jsou závazné pro obě strany. Transakce nelze stornovat, je možné jedině provést opačnou transakci, což může uživateli způsobit ztrátu z důvodu rozdílů v kurzech měn.

Uživatel může zadat příkaz směny v uživatelském panelu v pracovní době směnárny. Uživatel může vybrat zpět prostředky, které vložil na bankovní účet správce. Tento příkaz se provádí kliknutím na odkaz „Vybrat“ v uživatelském panelu.

Po provedení a zaúčtování transakce směny v uživatelském panelu bude generován elektronický daňový doklad, který si uživatel může stáhnout v uživatelském panelu. Pouze na individuální přání uživatele je možné daňový doklad odeslat poštou – uživatel musí správci poslat e-mail s číslem ID transakce.

BANKOVNÍ PŘEVODY

Převod prostředků, které se mají směnit, a směněných prostředků probíhá pomocí bankovních převodů.

Vklad je možné provést v cizí měně nebo v PLN z libovolné domácí nebo zahraniční banky. Směněné prostředky lze vyplatit v PLN nebo cizí měně do libovolné banky v České republice, Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Španělsku, Tunisku, Turecku, Velké Británii, na Kypru a na Slovensku.
Příchozí bankovní platby z jiných bankovních účtů než účet, který uvedl uživatel, správce vrací odesílateli po odečtení bankovních poplatků za převod do banky, ze které byla poslána příchozí platba.

Platby prováděné prostřednictvím bankovních účtů u bank uvedených na portále eKantorFunt.pl na seznamu partnerských bank se zaúčtují expresně, během několika desítek minut od provedení platby. Tyto příchozí platby jsou zdarma.

Platby prováděné prostřednictvím bankovních účtů u jiných bank, než jsou uvedené na portále eKantorFunt.pl na seznamu partnerských bank, se účtují v rámci možností účtování dané banky podle sazebníku dané banky. 

Platby prováděné správcem na jiné bankovní účty, než jsou uvedené na portále eKantorFunt.pl na seznamu partnerských bank, se provádějí následujícím způsobem:

 

 • PLN odeslané v pracovní den dopoledne budou zaúčtovány ještě ten den odpoledne nebo v podvečer;
 • PLN odeslané v pracovní den odpoledne budou zaúčtovány další pracovní den dopoledne;
 • ostatní měny budou zaúčtovány během 3-5 pracovních dnů.

Výběr prostředků z peněženky v měně CZK, EUR, USD, GBP, CHF a PLN bez směny na portále eKantorFunt.pl lze zadat pouze na účet v bance, ze které byla provedena platba – dobití peněženky.

DALŠÍ POPLATKY


Převody v cizí měně na bankovní účet správce z bankovních účtů u jiných bank, než jsou uvedeny na portále eKantorFunt.pl na seznamu partnerských bank, by uživatel měl provádět ve variantě SHA. Jedná se o variantu se sdílenými náklady, kdy odesílatel hradí bankovní poplatky své banky a příjemce hradí bankovní poplatky své banky podle aktuálního sazebníku.

V případě převodu v eurech je potřeba zvolit převod SEPA.

Všechny převody do polských, britských a irských bank provádíme zdarma. Za převody v cizích měnách do bank jiných, než které jsou uvedené na hlavní stránce portálu eKantorFunt.pl, neúčtujeme žádné poplatky, avšak banka uživatele může účtovat poplatky za příchozí platbu v cizí měně z cizí banky – na účtování těchto plateb nemá směnárna vliv.


§ 4 BEZPEČNOST

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které uživatel uvádí, zejména:

 • číslo občanského průkazu,
 • státní příslušnost,
 • datum narození,

se zpracovávají pouze za účelem plnění zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz.

Další osobní údaje, zejména:

 • jméno a příjmení,
 • trvalé bydliště,

se zpracovávají za účelem:

 • vystavení a zasílání daňových dokladů a prodeje cizí měny zákazníkům portálu eKantorFunt.pl,
 • plnění zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz,
 • dodávání informací uživatelům ohledně využití portálu eKantorFunt.pl,
 • plnění služby výměny cizí měny.

Správce uplatňuje politiku ochrany osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.


BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU eKantorFunt.pl


Správce neposílá heslo do portálu eKantorFunt.pl uživatelům na e-mail.
Správce neposílá e-maily s žádostí o poskytnutí jakýchkoli osobních údajů, zejména hesla do portálu eKantorFunt.pl.
Veškerá data se posílají prostřednictvím šifrování SSL certifikátem (až 256 bitů, podle možností webového prohlížeče).


§ 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel nesmí do portálu dodávat protiprávní obsah.

Uzavřením smlouvy o poskytování elektronických služeb se správcem se rozumí registrace na portále eKantorFunt.pl se zadáním příkazu ke koupi nebo prodeji měny.

Reklamace uživatel odesílá e-mailem na adresu biuro@ekantorfunt.pl z e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci. Do obsahu zprávy se napíše zdůvodnění reklamace a navrhované řešení problému. Správce na reklamaci odpoví během 7 dnů od obdržení zprávy a bude uživatele informovat o řešení nebo dalším průběhu jednání.

Obdrží-li správce informaci, že uživatel využívá elektronicky poskytovanou službu v rozporu s obchodními podmínkami nebo s platnou legislativou, má právo ihned přerušit poskytování služby uživateli.

Veškeré transakce, jejichž provedení bude zpožděno z důvodu chyb nebo poruch, budou provedeny ihned poté, co správce odstraní chybu nebo poruchu.

Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré změny obchodních podmínek nabývají platnosti po uplynutí alespoň 14 dnů od chvíle, kdy správce informuje uživatele o změnách prostřednictvím e-mailu a zveřejní změny na webových stránkách portálu eKantorFunt.pl. Společně s informací o provedení změn budou uživatelé informováni o konkrétních změnách.
Změny obchodních podmínek se nevztahují na uzavřené nebo provedené smlouvy. Uživatelé mají právo na odstoupení od smlouvy v případě, že nesouhlasí se změnami obchodních podmínek. Prohlášení o odstoupení od smlouvy je potřeba zaslat na e-mail biuro@ekantorfunt.pl z e-mailové adresy uvedené při registraci.

© 2016 eKantorFunt.pl All rights reserved.
  zavřít