Politika ochrany soukromí a cookies

Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů uživatelů zpracovávaných v rámci portálu (https: //ekantorfunt.pl) je (Kantor Funt Żaneta Staros).
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR.
 3. Uživatel poskytuje své osobní údaje, jako jsou jméno, jména, občanství, rodné číslo, druh průkazu totožnosti, číslo a datum platnosti průkazu totožnosti, e-mail, telefon, adresa, doručovací adresa, daňová rezidence, osoba politicky exponována, čísla bankovních účtů, název společnosti, typ subjektu, DIČ, adresa společnosti, doručovací adresa. Tyto údaje poskytuje v průběhu procesu registrace dobrovolné a umožňují provádět nákup a prodej cizích měn.
 4. Správce zpracovává osobní údaje uživatele podle čl. 6 par. 1 písm. b a c zákona o GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb uživateli portálu a zejména pro následující účely:
 • provádění nákupu nebo prodeje měny,
 • pro výkon funkce správce vyplývající z obecně platných ustanovení zákona, zejména zákona o potírání praní špinavých peněz a financování terorismu,
 • vystavení a doručení uživateli potvrzení o nákupu nebo prodeji měny.
 1. S výjimkou případů, kdy povinnost poskytovat osobní údaje vyplývá z obecně platných předpisů nebo je nutné pro poskytování služeb, správce neposkytne osobní údaje uživatele žádným dalším subjektům.
 2. Uživatel má právo kontrolovat zpracované údaje, zejména právo získat informace o účelu, rozsahu a způsobu zpracování údajů, žádat o doplnění, aktualizaci, nebo úpravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé zastavení zpracování nebo smazání údajů v případě, že jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo GDPR.

 3. Správce zpracovává a ukládá osobní údaje uvedené v odstavci 3. po dobu nezbytnou pro realizaci a vypořádání služeb, jejichž subjektem je uživatel, ledaže obecně platné předpisy určují dobu uchování, včetně zákona o účetnictví, který vyžaduje uschování osobních údajů po dobu 6 let ode dne poslední operace.

 4. Smazání osobních údajů uživatelem ze sbírky osobních údajů provozované administrátorem má za následek zablokování uživatelského účtu. Odstranění dat z portálu neodstraní osobní údaje ze souborů osobních údajů správce, kvůli požadavkům zákona o účetnictví, dokud neuplyne doba uvedená v bodě 7 zásad ochrany osobních údajů.

 5. Portál automaticky shromažďuje následující údaje:

 • IP adresa,
 • datum a čas přihlášení k portálu,
 • ID relace,
 • použitý webový prohlížeč.
 1. Osobní údaje se využívají k zajištění bezpečnosti a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Správce pravidelně maže automaticky sbírané údaje, nejpozději do 12 měsíců.

Politika cookies

 1. Soubory cookies jsou zejména textové soubory, které se uschovávají na koncovém zařízení uživatele portálu. Jsou nezbytné k používání webových stránek portálu. Cookies většinou obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, dobu uložení na konečném zařízení a unikátní číslo.
 2. Soubory cookies mají následující využití:
  • přizpůsobení obsahu webových stránek portálu preferencím uživatele a optimalizace využití webových stránek
  • zajištění přihlášení uživatele portálu; uživatel se tak nemusí na každé stránce znova přihlašovat.
 3. Webový prohlížeč v mnoha případech umožňuje úschovu souborů cookies na koncovém zařízení uživatele portálu. Uživatelé portálu mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookies. V nastavení lze změnit zejména blokování automatického používání souborů cookies ve webovém prohlížeči, nebo zvolit možnost informování uživatele portálu pokaždé o uložení souborů na zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení webového prohlížeče.
 4. Provozovatel portálu informuje, že omezení ve využití souborů cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách portálu.
© 2016 eKantorFunt.pl All rights reserved.
  zavřít